Kategórie vstupeniek

Allianz_Arena_Mnichov

 

1. kategória - Sektory 118 - 125 / 227 - 234 / 327, 328, 303, 304, 101, 106, 107, 136

2. kategória - Sektory 226, 235 / 324 - 326 / 329 - 331, Sektory 214, 247 / 305 - 307 / 301, 302, 348

3. kategória - Sektory 215 - 225 / 236 - 246

4. kategória - Sektory 308 - 323 / 332 - 347

5. kategória - Sektory 126 - 134 / 109 - 107  (na státie)